Scusate

chiedo scusa a tutti quelli di yoga vidya ,io non rispondo perchè non conosco l’inglese

I apologize me to all those of vidya of the yoga, I don’t respond because I don’t speak English http://bit.ly/O0loK

Schreibe einen Kommentar